Privacy

Personvernet ditt er viktig for oss, og denne personvernerklæringen beskriver hvordan Velox AS samler inn og bruker personopplysninger. Personvernserklæringen baserer seg på lovverket i Norge, hvor Velox AS holder til.

Innsamling av informasjon   

  • Informasjon fra registrering av CV-profil og oppdatering(er) av profilen.
  • Vi samler inn data i aggregert form for besøkende av siden, for eksempel trafikkdata, lokasjonsdata etc.
  • I noen tilfeller vil vi lagre e-postkorrespondansen når du kontakter oss.
  • I noen tilfeller vil vi lagre innhentet informasjonen i vårt elektroniske saksarkiv.
  • The system enters cookies into your web browser, as it is described in the document regarding cookies.

Hvordan informasjonen brukes

Informasjonen som samles inn brukes hvor det er nødvendig for å:

  • Levere våre tjenester til deg og å kommunisere rundt disse tjenestene med deg.
  • Gjøre en vurdering av dine kvalifikasjoner og fasilitering i forbindelse med nåværende og fremtidige rekrutteringsoppdrag eller bemanningsoppdrag.
  • Informere om relevante muligheter og ytelser vi tilbyr.
  • Overholde lovmessige forpliktelser.

Behandlingsansvarlig og databehandler

Velox AS er behandlingsansvarlig, og er de som eier data som blir lagt inn i systemet. 

Third parties

Velox AS vil som sagt kunne behandle dine personopplysninger. Opplysninger om deg vil også kunne bli presentert for kunder og andre samarbeidspartnere av Velox AS, og der behandlingsansvarlig eller databehandler er forpliktet å gjøre dette som følge av lovpålagte krav.

For å kunne bruke dataen din på en effektiv måte, og for å tilby deg de beste tjenestene er det i enkelte tilfeller nødvendig å sende opplysninger til tredjeparter. Disse tredjepartene har separate og uavhengige retningslinjer for personvern.

Velox AS har ikke ansvar for innholdet og aktivitetene til de tilknyttede tjenestene. Likevel ønsker vi å beskytte integriteten til tjenestene vi leverer, og tar gjerne imot tilbakemeldinger på disse områdene.

Innsyn, endring eller sletting av dine personopplysninger

Du har, som registrert i systemet, rett til å kreve innsyn, retting og sletting som beskrevet i personopplysningslovens § 18 samt §§ 27 og 28. Kravet skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager. Ønsker du innsyn i informasjon Velox AS har på deg, eller dersom du har spørsmål eller innspill til vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte din kontaktperson hos oss eller på epost til post@veloxbemanning.no.